Bezdotykové meranie farieb colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000

Systém merania farieb colorCONTROL ACS7000 neslúži len na rozpoznávanie naučených odtieňov, ale aj na presné určenie koordinátov snímanej farby vo farebnom priestore. Vďaka vysokej rýchlosti merania je systém colorCONTROL ACS 7000 vhodný pre procesné aplikácie, kde sa musí snímanie vykonávať v reálnom čase pri krátkom výrobnom takte.

Podrobnosti
 • Bezkontaktné meranie
 • Presnosť merania ΔE ≤ 0,08 (5nm)
 • Faebný priestor: XYZ; L*a*b*; L*u*v*
 • Rozpoznávanie farieb podľa referenčného zoznamu
 • Online kontrola kvality a záznam skutočnej úrovne farieb
 • Nastavenie bielej a čiernej farby
 • Konfigurácia cez web rozhranie
 • Ethernet/EtherCAT/RS422/stavové výstupy
Standard sensor ACS1
Standard sensor ACS1

Štandartný snímač ACS1

Snímač ACS1 je určený pre bežné meracie úlohy. Vysielač a prijímač sú umiestnené vo vzájomných uhloch 30°/0° a vo vzdialenosti od meranej plochy 50 mm.  Pomocou prídavného adaptéra umožňuje aj dotykové meranie.

 • Meracia vzdialenosť: 50 mm
 • Meracia geometria: 30°x:0°
 • Meraná plocha:  ø 9 mm
Circular sensor ACS2
Circular sensor ACS2

Kruhový snímač ACS2

Kruhový senzor ACS2 je určený pre meranie farieb štruktúrovaných alebo lesklých materiálov, ako sú napríklad metalické farby. Dvadsaťštyri osvetľovacích bodov je rozložených v kruhu okolo snímacieho prvku. Táto konfigurácia umožňuje stabilné meranie nezávislé od uhlovej pozície meraného štruktúrovaného povrchu.

 • Meracia vzdialenosť: 28 mm / 27,5 mm / 28,5 mm
 • Meracia geometria: 45°c:0°
 • Meraná plocha:  ø5 mm / 3x2 mm / 9 mm
Snímač pre priesvitné materiály ACS3
Snímač pre priesvitné materiály ACS3

Snímač pre priesvitné materiály ACS3

Senzor pre priesvitné materály ACS3 je určený pre materiály vyžarujúce vlastné svetlo alebo pre priesvitné objekty. Pre svietiace materiály stačí snímač, pre transparetné je nutný aj vysielač svetla. Vzájomná poloha snímača a vysielača je zabezpečená dodávaným montážnym adaptérom.

 • Meracia vzdialenosť: max. 300 mm
 • Meracia geometria: prechod svetla
 • Meraná plocha:  ø 5 mm / 9 mm / 3x2 mm (pri vzdialenosti do 200 mm)

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060