Meranie polohy ramena žeriava

Zariadenie na meranie vyloženia ramena mobilného žeriava. Vysunutie výložníka je pomocou potenciometra napájaného konštantným jednosmerným napätím lineárne prevádzané na výstupné napätie. Zároveň zariadenie umožňuje prenášať až 4 elektrické signály z konca výložníka pomocou kábla navinutého na bubne navijaka do riadiacej jednotky. Každý zo 4 signálov je prúdovo kontrolovaný a obmedzený na maximálnu hodnotu prúdu 1 A.

Podrobnosti
 • meranie vysunutia výložníka mobilného žeriava
 • prenos až 4 signálov z konca výložníka do riadiacej jednotky
 • rezistencia potenciometra: 5 kΩ
 • max. zaťažiteľnosť potenciometra 2 W (pri max. 40 °C)
 • merací rozsah: 17500 mm
 • linearita systému: < 0,5 % z maximálneho rozsahu
 • teplotný rozsah: -30 až +80 °C
 • max. rýchlosť kábla: 1 m/s
 • min. sila pri navíjaní kábla: 16 N
 • max. sila pri vyťahovaní kábla: 27 N
 • 5-žilový kábel s priemerom 6 mm
 • hmotnosť zariadenia: 10 kg

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060