Snímače s velkým měřícím rozsahem

Snímač pre veľké vzdialenosti | Veľká offsetová vzdialenosť | Malý merací rozsah
optoNCDT 1710/1750/2310
Snímač pre veľké vzdialenosti
Veľká offsetová vzdialenosť
Malý merací rozsah

Některé měřící aplikace vyžadují velký měřící rozsah nebo měření dlouhých vzdáleností od objektu. Pro tyto typy aplikací nabízí společnost Micro-Epsilon Laserový snímač s velkým měřícím rozsahem, který kombinuje vysokou přesnost s velkým měřícím rozsahem.

Klapper_optoNCDT-1710-1000-LR_500x250

Laserový snímač optoNCDT 1710-1000 ponúka rozsah merania 1000 mm. Rozsah merania začína od vzdialenosti 1 m k snímaču, preto sú možné merania vo vzdialenosti až 2 m. Spoľahlivo identifikované sú i objekty s väčšou pohybovou voľnosťou.

Oblasťami použitia snímača sú:

 • Drsné prostredie
 • Veľké konštrukčné súčasti
 • Meraný objekt vo vákuu
 • Vysoké teploty
 • Nie je možná montáž v blízkosti

Podrobnosti
 • Kompaktný s integrovanou riadiacou jednotkou
 • Nastaviteľný prenosový výkon merania
 • Prispôsobenie reálneho času na meniace sa povrchy (RTSC)
 • Voľne programovateľný spínač medznej hodnoty
 • Analógový a digitálny výstup
Klapper_optoNCDT-1710-2300-LR_500x250

Snímače Long Range optoNCDT 1710 a 2310 sú dimenzované pre aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoký odstup merania. Napriek tomu relatívne malý merací rozsah umožňuje veľmi presné merania vo veľkej vzdialenosti.

Podrobnosti
 • Veľký základný odstup pri malom meracom rozsahu
 • Vysoký prenosový výkon merania a rozlíšenia vo veľkej vzdialenosti
 • Prispôsobenie meniacim sa povrchom
 • Pri vysokej teplote alebo nebezpečenstve kolízie

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060