Magneto-indukčné snímače vzdialenosti

mainSENSOR

Metoda magneto-indukčného merania umožňuje merať vzdialenosť až do 55 mm. Séria mainSENSOR s extrémne vysokým rozíišením je k dispozícii vo verzii MDS-45-M30 s telom z nerezovej oceli a MDS-45-K s plastovým telom. Miniaturizované vyhotovenie a rôzne typy výstupov uľahčujú a zrýchľujú ich zabudovnie. Nízkorozpočtový senzor ponúka stabilný analógový signál vzdialenosti. Bezkontaktný systém pracuje bez opotrebovania a je bezúdržbový.

Podrobnosti
  • Patentovaný měřící systém
  • Stálý lineární výstupní signál
  • Vysoké rozlišení
  • Vysoká teplotní stabilita
  • Proudový, nebo napěťový výstup
  • Sofistikované řešení senzoru pro rychlou integraci
Široký koncept snímačů s integrovanou elektronikou
Široký koncept snímačů s integrovanou elektronikou

Koncept flexibilního senzoru

Senzory jsou vzhledem k jejich flexibilní koncepci ideální pro širokou škálu aplikací, zejména tam, kde je požadována produkce s velkými objemy. Standardní snímače jsou vyrobeny z nerezové oceli M18 a M30 nebo v plastovém krytu. Jsou tak vhodná pro průmyslové aplikace. Při vysokém objemu výroby lze zákazníkům provést úpravy pouzdra snímače na míru.

Definování rozsahu měření pomocí magnetů

S magneticko-indukčním měřicím principem slouží použité magnety jako cíl. Pro změnu měřicího rozsahu je však nutné vyměnit pouze magnet. Další kalibrace nebo nastavení snímače jsou zbytečné. Měřicí rozsahy 20 až 55 mm lze tedy dosáhnout pouze jedním senzorem.

Measuring through object
Měření vzdálenosti skrze nemagnetický materiál

Měření skrze objekty

Na rozdíl od běžných měřicích metod, magneto-indukční senzory umožňují měření přes neferomagnetické materiály, zejména kovy jako je hliník nebo nerezová ocel. Jednoznačným přínosem je, že snímač a magnet je možné instalovat samostatně při aplikacích v uzavřených systémech. Senzor je tak namontován bezpečně i v náročném prostředí.

Měření rychlosti otáček

Vhodné pro měření rychlosti

V případě měření rychlosti feromagnetických předmětů jako jsou např. ozubená kola je senzor před ozubeným kolem. Pohyb ozubených kol ovlivňuje magnetické pole (mezi snímačem a ozubeným kolem), které je potřebné pro měření rychlosti. I v tomto případě může být měření prováděno skrz neferomagnetické materiály.

Príklady použitia

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060