Measuring and inspection systems for the metal processing industry

For the steel and aluminum industry, Micro-Epsilon offers innovative measuring and inspection systems for thickness, profile and surface measurements. Performance and quality, as well as reliability of products and services have made Micro-Epsilon one of the leading suppliers of inspection systems for optical thickness measurement used in the metals industry.

Our non-contact thickness measuring systems are used wherever high-precision thickness monitoring is required for control and quality assurance. Both in hot rolling mills, in continuous casting plants and in cold rolling mills and service centers, the Micro-Epsilon measuring systems operate reliably and with maximum precision. Numerous, successful installations in 13 countries around the world in milling lines and processing lines speak for themselves.

Pioneer in laser thickness measurement

 • 25 years of expertise in non-contact thickness measurement
 • Innovative and patented measurement methods
 • Environmentally friendly alternative to radiometric thickness measurement
 • Numerous references worldwide

Princip měření tloušťky

Princip rozměrového měření geometrické tloušťky zahrnuje jeden optický snímač vzdálenosti na každé straně materiálu. Vzdálenost (= provozní rozsah) obou snímačů je určena v kalibračním procesu založeném na certifikovaném měřicím standardu, jehož tloušťka je přidána ke součtu signálů snímače pro určení aktuálního provozního rozsahu. Pro měření tloušťky během výroby je určen rozdíl mezi součtem signálů vzdálenosti a hodnotou provozního rozsahu.

Leading role due to laser profile measurements

The thicknessCONTROL measuring systems can be equipped with different sensor technologies. In the aluminum and steel industry, laser profile scanners are the preferred choice with numerous advantages.


Advantages of laser profile sensors

 • Environmentally friendly alternative to radiometric thickness measurement
 • Free of isotope and X-ray radiation
 • No consequential costs caused by hazardous waste
 • No special safety measures (laser class 2)
 • High measurement accuracy, even in harsh environments
 • Large and small material thicknesses
 • Independent of alloys, no specific calibration required

Inovace “samostatného laserového paprsku”

Použitím speciálních čoček se laserový paprsek zvětší tak, aby vytvořil statickou laserovou linii a promítne se na cílovou plochu. Vysoce kvalitní optický systém promítá difuzně odražené světlo této laserové linky na vysoce citlivý senzorový matrix, který v závislosti na snímači detekuje během jednoho měření profil s 640 nebo 1280 měřícími body. Z tohoto maticového obrazu vypočítá integrovaná řídící jednotka informace o vzdálenosti (osa z) a poloze podél laserové linie (osa x) ve dvourozměrném souřadném systému.

Automatická kalibrace

Systém je vybaven kalibrací in-situ, aby bylo možné kompenzovat např. účinky teplotních výkyvů. V závislosti na příslušné aplikaci lze s touto kalibrací umístit referenční/kalibrační kus nebo C-rám. Kromě toho může být kdykoli cyklicky prokázáno správné fungování systému. Analytický software umožňuje snadné a rychlé ověření schopnosti měřicího systému, které lze automatizovat v závislosti na aplikaci.

Precise measurements in harsh industrial environments

Robust in difficult industrial environments: Due to their high data rates, laser line sensors have proven to be very stable in harsh environments. In situations where there is a loss of 50% of the measuring points, e.g. due to steam, residual contamination with mill emulsion or reflections on shiny surfaces, the reference line of the usable point cloud still generates very stable measurement values and is thus superior to laser point technology.
Robust in difficult industrial environments: Due to their high data rates, laser line sensors have proven to be very stable in harsh environments. In situations where there is a loss of 50% of the measuring points, e.g. due to steam, residual contamination with mill emulsion or reflections on shiny surfaces, the reference line of the usable point cloud still generates very stable measurement values and is thus superior to laser point technology.
Compensation of belt movement: Compared to laser point sensors, laser line sensors offer improved accuracy and stability. Tilt angles, warping and deformation of the material to be measured which occur in strip processes are recognized using profile sensors and considered in the measurement results. This enables the thicknessCONTROL systems to provide high quality thickness measurements with accuracies in the micrometer range, even when the metal sheet to be measured is several mm thick and tilted.
Compensation of belt movement: Compared to laser point sensors, laser line sensors offer improved accuracy and stability. Tilt angles, warping and deformation of the material to be measured which occur in strip processes are recognized using profile sensors and considered in the measurement results. This enables the thicknessCONTROL systems to provide high quality thickness measurements with accuracies in the micrometer range, even when the metal sheet to be measured is several mm thick and tilted.

All advantages of thicknessCONTROL in the video:

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060