Meracie, riadiace a vyhodnocovacie zariadenie tenzoIRC

Zariadenie na meranie a vyhodnotenie signálov z pripojených senzorov a snímačov. Na základe týchto dát a naprogramovanej logiky je možné ovládať riadenie jednosmerných a krokových motorov príp. ďalších nadväzujúcich systémov. Na to je k dispozícii niekoľko typov vstupov a výstupov. Pre nastavenie a zobrazenie nameraných dát je zariadenie vybavené tlačidlami a grafickým LCD displejom. Hlavné uplatnenie nachádza zariadenie v aplikáciách, kde je nutné merať a kontrolovať veľkosť meranej veličiny, príp. súčasné meranie niekoľkých veličín (typicky vzdialenosť a sila).

Podrobnosti
 • tenzometrické, napäťové a prúdové vstupy
 • presný 24-bitový AD prevodník
 • meranie inkrementálnych snímačov s TTL a HTL
 • ovládanie riadenia jednosmerných a krokových motorov
 • DAC výstup
 • voliteľné komunikačné rozhranie podľa typu
 • 2 nastaviteľné relé
 • výber výstupnej logiky relé (zopnuté, rozopnuté)
 • možnosť blokovania činnosti
 • ovládacie tlačidlá a LCD displej
 • napájacie napätie: 12 V DC

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060