CAD 3D STEP Files

eddyNCDT - Snímače vzdialenosti s vírivým prúdom

capaNCDT - Kapacitné snímače vzdialenosti

optoNCDT - Laserové snímače

confocalDT - Konfokálne snímače

optoNCDT ILR - Optické diaľkomery

induSENSOR - Lineárne induktívne snímače (LVDT)

mainSENSOR - Magneto-indukční snímače

wireSENSOR - Lankové snímače

scanCONTROL - Laserové skenery profilu

optoCONTROL - Optické mikrometre

thermoIMAGER - thermoIMAGER TIM

colorSENSOR / colorCONTROL - Snímače farieb a LED analyzátory

Příslušenství

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060