Bezdotykové teplomery s laserovým zameriavačom

Presné infračervené snímače teploty s laserovým zameriavaním
thermoMETER CTLaser
Presné infračervené snímače teploty s laserovým zameriavaním

Bezdotykové laserové teplomery thermoMETER CTlaser sa používajú v priemysle pri presných meracích úlohách. Oba laserové lúče označujú v každej vzdialenosti skutočný merací bod alebo plochu. Tak sa zamedzuje chybným meraniam vplyvom nepresného nasmerovania infra teplomera.

Podrobnosti
 • Inovačné infračervené snímače s laserovým zameriavačom
 • Teplotné rozsahy od – 50 °C do 3000°C
 • Označovanie reálnej veľkosti meracieho bodu
Klapper_thermoMETER-CT-ratio_500x250

Pomerový pyrometer pre náročné meracie úlohy. Pomerový princíp bezkontatného merania teploty minimalizuje chyby merania spôsobené zmenou intenzity žiarenia (napr. znečistenie prachom, výpary, a pod.), nízkou emisivitou a čiastočným prekrytím cieľového objektu. Pyrometer CTRatioM1/M2 vyhodnocuje naraz energiu v dvoch vlnových dĺžkach a je vhodný na určenie teploty objektov ako sú pohybujúce sa horúce drôty a podobne. Stačí ak meraný objekt, s výrazne vyššou teplotou ako pozadie, zapĺňa len menšiu časť meranej plochy (drôt, vlákno žiarovky,..). Nameraná teplota bude zodpovedať teplote meraného objektu.

Podrobnosti
 • Teplotné meracie rozsahy 250 až 3000 °C
 • Optické rozlíšenie 38:1; 50:1; 100:1
 • Spektrálny rozsah 0,8 až 1,75 µm
 • Vďaka pomerovému meraniu necitlivé na zmeny emisivity
 • Pasívna senzorová hlava – svetlovod
 • Jedno alebo dvojkanálové zapojenie
 • Odolné voči elektromagnetickému žiareniu
 • Extrémne krátky čas snímania (1 ms)
 • Necitlivé voči prachu a pare
 • Do okolitej teploty až 200 °C bez chladenia
 • Možné výstupy: 0/4 - 20 mA, USB
Príklady použitia

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060