Optické mikrometre na meranie priemeru a pozície

Mikrometre so sveteľnou závorou
optoCONTROL
Mikrometre so sveteľnou závorou

optoCONTROL sú meracie systémy založené na laseri a LED s integrovanou kamerou CMOS alebo CCD s veľkým rozlíšením na meranie geometrických veličín, ako napríklad priemer, medzera, šírka, ...

Podrobnosti
  • Najvyššie rozlíšenie a presnosť
  • Bez opotrebovania
  • Ideálne na kontrolu procesov

Wear-free and durable design for reliable measurements

All optoCONTROL laser micrometers operate without rotating mirrors and are therefore completely wear-free. The parallel light curtain is created by special optics in the light source. High quality components in the receiving optics, e.g. filters and lenses, enable the high accuracy of the micrometers. This is why optoCONTROL micrometers are particularly suitable for areas where high precision and reliability are required.

Versatile in application

Laser micrometers are primarily used as part of the manufacturing process and quality monitoring in the production line, measuring continuous material, as well as single parts. The compact models of the optoCONTROL family are suitable for applications in production lines, as well as for integration in machines and automated production systems. The high measuring rates ensure a high and continuous cycle rate in the production process.

Application examples

Optical measurement of pulleys
Optical measurement of pulleys
Micrometer for thickness measurement of films and rubber strip
Micrometer for thickness measurement of films and rubber strip
Measuring system for detection of X/Y position in the sewing machine needle
Measuring system for detection of X/Y position in the sewing machine needle
Bearing shell detection in automotive manufacturing
Bearing shell detection in automotive manufacturing
Príklady použitia

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060