Monitoring tloušťky v rovnacích zařízeních

Z důvodu prevence škod jsou na vstupní části rovnacích zařízení instalovány laserové snímače polohy. Tyto snímače umožňují detekci dvou na sobě položených plechů a přesné rozpoznání vysokých hran.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060