Polovodiče

Bow and warp of wafers

Confocal chromatic sensors scan the wafer surface to detect bow, warp and distortion. Providing a measuring rate of 70 kHz, confocalDT controllers enable highly dynamic measurements, allowing the wafer to be inspected within short cycle times.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Detection and measurement of saw marks

For automatic detection and measurement of saw marks, confocal chromatic sensors from Micro-Epsilon are used. The fast surface compensation feature of the controller regulates the exposure cycles in order to achieve maximum signal stability on surfaces with varying reflection characteristics. As confocal sensors from Micro-Epsilon can tolerate a large tilt angle and offer an extremely small light spot, they reliably detect saw marks and other indentations on the wafer.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Recognition and measurement of bumps on silicon wafers

Confocal chromatic displacement sensors from Micro-Epsilon are used to inspect bumps. They generate a small light spot onto the wafer, while reliably detecting the smallest of parts and structures at high resolutions. Therefore, shape and dimensions of bumps are reliably measured for contacting purposes.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Transparent layers & adhesive beading

Confocal chromatic sensors are used for one-sided layer thickness measurements. The confocal measuring principle enables the evaluation of several signal peaks, allowing the thickness of transparent materials to be determined. With the multi-peak measurement feature, the confocalDT controller reliably determines the thickness of protective coatings and paint layers.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Wafer thickness measurement / TTV

Confocal chromatic sensors measure the thickness deviation (Total Thickness Variation) and the wafer thickness from both sides. Based on the wafer thickness profile, bow and warp of the wafer can be detected. High measuring rates enable thickness detection of the entire wafer in short cycle times.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Inspection of cracks and breakages

Confocal chromatic sensors from Micro-Epsilon are used to detect cracks and other defects on the wafer. They reliably detect surfaces with varying reflection characteristics due to a fast surface compensation feature. An extremely small light spot and high resolution enable the reliable detection of the finest of anomalies on the wafer.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Positioning of the lens system in lithography machines

Non-contact, inductive displacement sensors (eddy current) measure the position of lens elements in order to achieve the highest possible imaging accuracy. Depending on the lens system, displacement sensors from Micro-Epsilon are used to detect movement and position in up to 6 degrees of freedom. Providing a high frequency response, eddyNCDT sensors also monitor highly dynamic movements of the lens system.

Odporúčaná technológia snímačov

Snímače vírivých prúdov

Positioning the wafer stage

Non-contact sensors from Micro-Epsilon are used for position monitoring of the wafer stage, where they measure highly dynamic XYZ movements of the stage which accelerates very rapidly. Capacitive and inductive (eddy current) sensors achieve nanometer resolution in order to ensure that the wafer is precisely positioned for the exposure process. These innovative sensors can be used in vacuum applications and are insensitive to strong magnetic fields.

Odporúčaná technológia snímačov

Kapacitné snímače Snímače vírivých prúdov

Nanometrické polohování na litografických strojích

Pro osvětlení jednotlivých komponent na plátku se litografická zařízení pohybují plátkem do příslušné polohy. Kapacitní snímače posuvu měří polohu dráhy pohybu tak, aby umožňovaly přesné umístění nanometrů.

Odporúčaná technológia snímačov

Kapacitné snímače

Umístění masky v litografii

Litografické procesy vyžadují vysoké rozlišení a dlouhodobé měření pohybu strojů, aby bylo dosaženo maximální přesnosti. Vysoké rozlišení umožňuje nanometricky přesné umístění masky pomocí kapacitních snímačů Micro-Epsilon. Jejich vhodná konstrukce umožňuje použití snímačů a kabelů v ultra-velkém vakuu.

Odporúčaná technológia snímačov

capaNCDT 6200

Vysoce přesné měření tloušťky křemíkových destiček

Pro přesné měření tloušťky destiček se používají kapacitní snímače. Dva protilehlé snímače detekují tloušťku a také měří další parametry, jako jsou například deformace nebo řezné značky. Umístění oplatky v měřicí mezery se může lišit.

Odporúčaná technológia snímačov

Kapacitné snímače

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060