Lékařská technologie

Kontrola lisovacích kolíků tablet

Lisovací nástroje pro výrobu tablet jsou předmětem kontinuálního řízení opotřebení. Díky složitým geometriím a silně odrážejícím plochám je možné provádět optické kontroly pouze pomocí velmi přesných měřicích technik. Konfokální senzor a optický mikrometr umožňují kontrolovat nástroje ve speciálním měřicím přístroji. Lisovací nástroje jsou testovány na různé parametry.

Odporúčaná technológia snímačov

Optické mikrometre na meranie priemeru a pozície

Snímače barev detekují odstín tablet

Při výrobě farmaceutických tablet se používají různé složky. Změna koncentrace těchto složek ovlivňuje barvu tablety. Instalační barevný měřící systém colorCONTROL ACS7000 měří jemně odstupňované barevné odstíny mezi bílým a béžovým. Tyto barevné informace poskytují prohlášení o kvalitě složky během probíhající výroby.

Odporúčaná technológia snímačov

Bezdotykové meranie farieb colorCONTROL ACS7000

Lankové snímače pro sledování polohy při výrobě zařízení

Pro měření polohy, např. pohyb pohovky pro pacienta, se používají lankové snímače. Jelikož úlohy při určování polohy obvykle vyžadují pouze střední přesnost, zde jsou vhodné snímače s potenciometrickým výstupem. Mimořádně přesná měření, např. v počítačových tomografech s vysokým rozlišením v řezu vyžadují snímače tažného vodiče, které nabízejí velmi přesný absolutní nebo inkrementální snímač.

Odporúčaná technológia snímačov

Lankové snímače

Plnicí zásobníky pro měření hladiny

Úzká dráha svazku umožňuje konfokální senzory měřit ve výklencích. Při konfokálním měřicím principu jsou možné měření kapalin, např. pro přesné ovládání úrovně plnění v zásobnících.

Odporúčaná technológia snímačov

Meranie hrúbky transparentných materiálov

Bezkontaktní měření výšky kultivačních médií v Petriho miskách

V mikrobiologii se pro analýzu takzvaných agarových destiček používají buněčné kultury. Při výrobě tohoto kultivačního média se kapalný agar-agar plní do plastikových Petriho misek, kde se vytvrzuje a vytváří gelovitou, průhlednou vrstvu. Kapacitní snímače od Micro-Epsilon kontrolují výšku vodivého kultivačního média s vysokou přesností.

Odporúčaná technológia snímačov

Kapacitné snímače

Jednostranné měření tloušťky trubek

Při výrobě a zajištění kvality zdravotnických prostředků se měří tloušťka trubek a membrán, jakož i tloušťka stěn balónků. Používají se konfokální chromatické snímače, které měří tloušťku nebo vrstvy průhledných materiálů pouze z jedné strany.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Měření bezkontaktní tloušťky želatinových vrstev

Želatina se často používá v skořápce měkkých kapslí. Při měření 100% tloušťky vodivé želatinové vrstvy se používají snímače kapacitního posunu z Micro-Epsilonu, které poskytují bezkontaktní a přesné hodnoty tloušťky.

Odporúčaná technológia snímačov

Kapacitné snímače

Měření tloušťky dna nádoby

Při měření tloušťky stěn a kulatosti sklenic ve strojích se pro kontrolu vyžadují rychlá měření, aby se podpořil probíhající proces. Konfokální chromatické měřící systémy Micro-Epsilon poskytují vysokou míru měření a rychlou dobu kontroly expozice. Umožňuje také měření tloušťky, když se mění barva skla.

Odporúčaná technológia snímačov

Konfokálne snímače

Kontrola kvality lisovacích nástrojů a matric pro tabletování

Na základě normy ISO 18084:2011 podléhají lisovací nástroje pro tabletování nepřetržité kontrole kvality. Kvůli jejich členité geometrii a silně odrazivému povrchu byla automatická kontrola lisovacích nástrojů a matric dosud obtížná. Nicméně použití konfokálního snímače (confocalDT 2451) a optického mikrometru (optoCONTROL 2600) společně s přesným pohybem s 5 stupni volnosti umožnilo vývoj komplexního měřicího systému Ti-1, který je vybaven USB rozhraním a speciálním softwarem pro geometrickou a vizuální kontrolu nástrojů.

Jemné polohování operačních mikroskopů

Chirurgické zákroky vyžadují dokonalou viditelnost operovaného místa, kterou často zajišťují operační mikroskopy. Optika mikroskopu bývá upevněna na dlouhém rameni stativu, což chirurgovi umožňuje mikroskop umístit dle jeho potřeb a operačnímu týmu dává více prostoru k pohybu.

Konfokální měření dentálních vzorků

Konfokální snímače optoNCDT 2401 se používají ke kontrole povrchu dentálních vzorků. Mezi přednosti těchto snímačů patří vysoké rozlišení a nezávislost na typu povrchu materiálu. Požadovaná oblast na měřeném předmětu je označena softwarem. Systém lze používat s různými materiály, jako např. plasty, papírem, netkanými textiliemi, sklem nebo kovy.

Měření kontaktních čoček

Nové materiály pro výrobu kontaktních čoček musí absolvovat celou řadu náročných testů, při nichž je čočka umístěna do malého pouzdra se solným roztokem. Snímač optoCONTROL 2600 následně měří, jestli čočky během zahřívání mění své rozměry a zvětšují se. Velkou výhodou v tomto případě je skutečnost, že náš snímač umožňuje měření přes skleněné pouzdro a slaný roztok.

Měření polohy v počítačové tomografii (CT)

Stále větší roli v moderních zařízeních CT hrají co nejvyšší rychlost a rozlišení jako základ pro co nejlepší diagnostiku a nákladovou efektivitu. Nároky se neustále zvyšují bez ohledu na to, jestli se jedná o spirálovitá, helikální nebo dvouzdrojová zařízení. To se týká zejména zařízení pro měření délky v horizontální skloněné poloze. Lankové snímače od společnosti Micro-Epsilon při těchto aplikacích dosahují rozlišení až 0,001% měřicího rozsahu a současně nabízejí maximální spolehlivost, dlouhou životnost a velmi příznivý poměr cena/výkon.

Polohování operačních stolů

Na operačních stolech lze provádět celou řadu nastavení, aby pacient operaci absolvoval ve správné poloze. Vedle výšky lze často nastavit také horizontální polohu pacienta a sklopení stolů. Jelikož polohování se provádí elektronicky, je nutné jednotlivé polohy monitorovat. K tomu slouží lankové snímače značky Micro-Epsilon.

Odporúčaná technológia snímačov

Lankové snímače

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060