Prejdite priamo na hlavnú navigáciu Prejdite priamo na obsah

Měření tloušťky pomocí snímačů vzdálenosti

Měření tloušťky je jedním z faktorů ve výzkumu, vývoji a v průmyslové výrobě. Běžně se využívá ruční měření tloušťky, ale tento postup měření je na úkor přesnosti a v některých případech je nutno pozastavit výrobní proces. Společnost Micro-Epsilon nabízí snímače vzdálenosti a měřicí systémy pro měření tloušťky v různých průmyslových odvětvích. Rozlišuje se mezi jednostranným a oboustranným měřením tloušťky. S jednostranným měřením tloušťky snímač určí tloušťku měřeného objektu pouze z jedné strany. Při oboustranném měření tloušťky se provádí s alespoň jednou dvojicí snímačů, které jsou namontovány v ose proti sobě.

Jednostranné měření tloušťky transparentních materiálů konfokálními snímači

Princip konfokálního měření umožňuje jednostranné měření tloušťky transparentních materiálů, jako je např. sklo. To znamená, že vše měří jedna sonda. Konfokální chromatické konfokální snímače od společnosti Micro-Epsilon vyhodnocují během měření až 6 vrstev.

Další informace o měření tloušťky konfokálními snímači naleznete ZDE.

Jednostranné měření tloušťky plastů a vrstvy lepidla

Snímač combiSENSOR je tvořen kombinací snímače vířivých proudů a kapacitního snímače. Integrovaný kapacitní senzor měří vzdálenost k nevodivé plastové nebo adhezivní vrstvě, zatímco snímač vířivých proudů měří vzdálenost od kovového předmětu. Kontrolér vypočítává tloušťku s vysokou přesností z obou snímačů. Pomocí systému combiSENSOR může také měřit velmi tenké materiály (od 40 µm).

Další informace o combiSENSOR naleznete ZDE.

Oboustranné měření tloušťky kapacitními snímači

Pro vysoce přesné měření tloušťky elektricky vodivých materiálů lze použít kapacitní snímače. Inteligentní kontrolér zpracovává a vypočítává výstupy senzorů. Touto metodou lze měřit tloušťku velmi tenkých předmětů s vysokou přesností a stabilitou měření, jako jsou např. křemíkové destičky, ...

Veškeré informace o kapacitních snímačích naleznete ZDE.

Měření tloušťky pomocí laserových triangulačních snímačů

Laserové triangulační snímače vzdálenosti měří tloušťku objektů pomocí metody rozdílu vzdáleností. Měření může být prováděno vůči různým materiálům, např. vůči plastům, kovům, dřevě nebo skle. Aby bylo možné získat přesné výsledky měření, musí být snímače synchronizovány a přesně vyrovnány, aby byly proti sobě v ose.

Snímač thicknessSENSOR je systém na klíč, který lze použít pro měření tloušťky.

Veškeré informace o laserových snímačích naleznete ZDE

Systémy pro měření tloušťky gumových pásů

Pro měření tloušťky v gumárenském průmyslu nabízí společnost Micro-Epsilon měřicí systémy a profilometry pro integraci do výrobního procesu. Tyto systémy jsou k dispozici se snímači pro konkrétní aplikaci a jsou dodávány s různými rozhraními a softwarovými balíčky.

Více o měřicích systémech pro gumárenský průmysl se dozvíte ZDE.

Systémy pro měření tloušťky plastu

Pro měření tloušťky fólií a tenkých plastů nabízí společnost Micro-Epsilon měřicí systémy, které jsou integrovány přímo do výrobní linky. Systémy jsou určeny pro inline měření tloušťky plastových fólií s tloušťkou od 10 µm. Měřicí systémy jsou vybaveny snímači, rozhraními a softwarovými balíčky pro konkrétní aplikaci.

Další informace o systémech měření tloušťky plastů naleznete ZDE.

Systémy pro měření tloušťky kovových pásů a desek

Společnost Micro-Epsilon může nabídnout i měřicí systémy se snímači pro sledování tloušťky kovových pásů a desek. V závislosti na teplotě se určí, jaký typ snímače je vhodný použít. Jedna z možností je využití o-rámového provedení systémů, které se používají pro sledování šířky pásma. Další možné provedení jsou C-rámové systémy se používají pro měření na požadovaném místě. Systémy pracují nezávisle na slitině a povrchu a mohou být proto použity také v kovovýrobě.

Další informace o měření tloušťky kovů pomocí měřících systémů od Micro-Epsilon jsou k dispozici ZDE.

Získejte více informací o bezkontaktním měření tloušťky

Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Povinné informace
S vašimi údaji zacházíme důvěrně. Přečtěte si prosím naše prohlášení o ochraně osobních údajů.