Slovník

Princip konfokálních snímačů

V optice jsou dvě čočky (nebo zakřivené zrcadla) uspořádány vzájemně konfokálně - jejich ohniska shodují. S konfokálním chromatickým měřícím principem je bílé světlo rozděleno do různých spekter pomocí čoček a zaměřeno na objekt přes optický systém s více čočkami. Čočky jsou uspořádány tak, že světlo je rozloženo řízenou chromatickou aberací na monochromatické vlnové délky závislé na posunutí.

Odporúčaná technológia snímačov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060