Nový kontrolér pre LVDT snímače polohy

23.05.2017

Už niekoľko dekád predstavujú indukčné LVDT snímače Micro-Epsilon vysokú spoľahlivosť v priemyselných meracích úlohách. Nová vyhodnocovacia jednotka induSENSOR MSC7401 umožňuje pripojenie indukčných snímačov série DTA a LDR. Robustný kryt zabezpečuje ochranu IP67. Pri nastavení jednotky si vie užívateľ vybrať typ výstupu prúdový alebo napäťový. Kontrolér ponúka vysoké rozlíšenie, napríklad pre snímač s prítlakom DTA-5G8 s meracím rozsahom +/- 5 mm je rozlíšenie 0,0006 mm a linearita 0,03 mm. Detailné nastavenie sa vykonáva pomocou tlačítok so spätnou väzbou zobrazenou na LED diódach.

Micro-Epsilon ponúka široký sortiment lineárnych indukčných snímačov pre meranie vzdialenosti a polohy. Nachádzajú uplatnenie v automatizácii, kontrol kvality, testovacích zariadeniach, pri meraní polohy pneumatických valcov a lisov. Výhodou LVDT snímačov je ich robustnosť, spoľahlivosť v drsnom priemyselnom prostredí, vysoká stabilita signálu a teplotná stabilita. Napríkald snímače LDR sa vyznačujú kompaktnou konštrukciou s krátkym telom voči meraciemu rozsahu. Môžu byť použité až do teploty okolia 160°C. Silnou stránkou Micro-Epsilon je zákaznícky vývoj a výroba snímačov pre OEM odberateľov.

Odporúčaná technológia snímačov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060