Moderné monitorovanie teploty v hutnom priemysle

31.08.2017

Dôležitým faktorom kvality pri kovovýrobe je presné sledovanie teploty. Infračervená kamera thermoIMAGER TIM M1 je priamo určená pre meranie teploty pri spracovaní kovov. Pracuje s vlnovou dĺžkou 1 µm. Pri tejto vlnovej dĺžke majú kovy vyššiu emisivitu a vyššiu intenzitu žiarenia.

V prípade aplikácií laserového zvárania je požadovaný blokovací filter, ktorý potlačí vlnovú dĺžku lasera. Modul TIM M1 N1064 je vybavený filtrom pre vlnové dĺžky 1064 nm a šírkou pásma 44 nm. Týmto spôsobom vyblokuje žiarenie zo zváracích laserových diód. Ostatné vlnové dĺžky prechádzajú na detektor kamery TIM M1. Filter N1064 sa používa najmä pri laserovom práškovom zváraní a pri optimalizácii 3D tlače.

Modul TIM M1 B880 využíva pasmový filter, ktorý prepúšťa svetlo s vlnovou dĺžkou 880 nm pri šírke pásma 70 nm. Tento filter sa používa najmä pre laserové zváranie s laserom 950 nm a v aplikáciách s diódami a optickými vláknami.

Softvér TIMconnect slúži pre konfiguráciu samotnej kamery, nastavenie meracích úloh, komunikáciu s okolím a samozrejme na online teplotnú vizualizáciu procesu. Softvér TIMconnect prináša nové funkcie:

  • detailné zobrazenie teplotných rozhraní vyšším kontrastom vďaka nelineárnej obrazovej interpretácii teplotného meracieho rozsahu
  • zjednodušené usporiadanie teplotných oblastí pomocou drag & drop
  • zväčšenie uložených snímok (zoom)
  • offline triggering
  • rozšírenú správu alarmov
  • podrobnú analýzu rýchlych termodynamických dejov
Odporúčaná technológia snímačov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060