Vysoce přesné vícebodové měření konfokálními snímači

28.09.2017

ConfocalDT 2421 a 2422 udávají nové průmyslové standardy v přesných měřicích aplikacích. Tyto měřicí systémy jsou k dispozici buď jako jedno- nebo dvoukanálová provedení.

Tyto kontroléry ukazují své silné stránky zejména ve sklářském průmyslu, kde je vyžadováno přesné měření při vysoké provozní rychlosti. S těmito konfokálními kontroléry a jejich snímači je proto možné měřit jedním nebo dvěmi snímači tloušťku, polohu i vzdálenost. Používají se také při řízení výroby a zajišťování kvality např. spotřební elektroniky.

Konfokální snímače se používají ve sklářském průmyslu, kde závisí při výrobě skleněných nádob na tloušťce stěn a kulatosti lahví - toto jsou klíčové parametry, které musí být kontrolovány velice pečlivě. Jakékoliv vadné nádoby jsou okamžitě vyřazeny a vráceny do tavíren. Díky vysokorychlostnímu zpracování a za účelem zabránění poškození nádob je zapotřebí rychlé a bezkontaktní měření. Konfokální chromatický dvoukanálový systém confocalDT 2422 měří synchronně dvěma body. Data jsou vyvedena v reálném čase přes rozhraní EtherCAT. Funkce kalibrace tloušťky umožňuje přesné měření tloušťky v celém měřicím rozsahu snímače. Automatické ovládání expozice umožňuje stabilní měření bez ohledu na barvu skla skleněné nádoby.

Konfokální chromatická měřicí technika umožňuje vícevrstvé měření tloušťky transparetních materiálů, měření vzdálenosti a polohy, vyhodnocení intenzity a měření v zahloubeních a dírách. Měření je bezkontaktní, bez opotřebení a téměř nezávislý na vlastnostech povrchu. Mohou být měřeny i velmi malé objekty díky velice malému měřícímu bodu snímače. Proces konfokálního chromatického měření je proto ideální pro in-line řízení kvality.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060