Nový snímač pre detegciu a meranie farieb

18.01.2018

Spoločnosť Micro-Epsilon predstavuje novú generáciu snímačov farieb CFO100. Najvyššia presnosť rozpoznávania farieb a stupňov sivej sú kombinované s jednoduchým používaním a rozhraním Ethernet. Kompaktné vyhotovenie senzora umožňuje jeho použitie v obmedzených priestoroch.

Snímač CFO100 sa dokáže naučiť až 256 farieb, automaticky upravuje intenzitu osvetlenia a zosilnenie signálu podľa aktuálnej situácie. Konfigurácia a prenos meraných údajov je cez rozhranie Ethernet. Systém sa naučí jednotlivé farebné odtiene, napríklad paletu vyrábaných karosérií. Užívateľ si zvolí farebný priestor a nastaví tolerancie pre jednotlivé naučené farby. Následne senzor sám priraďuje snímanú farbu naučenej palete, prípadne vyhlási že daná farba sa v palete nenachádza. Číslo videnej farby odkomunikuje do PLC napríklad cez digitálne výstupy v binárnom kóde.

Opakovateľnost ∆E ≤ 0,5 umožňuje spoľahlivú identifikáciu rôznych farebných odtieňov. Snímač farieb CFO100 sa používa okrem iného pri triedení v potravinárskom priemysle, na kontrolu dielov v automobilovom priemysle, rozpoznávaniu tlačových značiek alebo v riadení baliacich liniek.

Osvetlenie a snímanie farby je realizované pomocou optického vlákna, čo prináša radu výhod. Je možné použiť rôzne druhy koncových šošoviek, vláknom je možné sa dostať do stiesnených priestorov a nie je problém merať vo vákuu alebo vo výbušnom prostredí.

Odporúčaná technológia snímačov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060