Nová verzia softwéru scanCONTROL Configuration Tools 6.0

11.09.2018

Nové softwérové balíky pre snímače scanCONTROL

scanCONTROL Configuration Tool 6.0
Najnovšia verzia softwéru Configuration Tools 6.0 prináša funkcie pre laserové skenery scanCONTROL a aj nahráza softwér pre snímače série gapCONTROL. Čiže snímače verzie SMART budú obsahovať aj algoritmy pre meranie a vyhodnotenie medzier. Pribudli nové vyhodnocovacie programy na medzery, nový algortimus pre vyhodnocovanie a hľadanie hrán, podpora ázijských jazykov. Pri viacnásobnom použití rovnakého programu je možné jeho premenovanie aby nedošlo k omylom pri ďalšom výpočte odvodeného parametra. Počet stratených profilov je možné zistiť aj pri offline režime, čo pomáha pri odlaďovaní nastavenia. Pribudlo kopírovanie už raz definovaných aktívnych oblastí a referenčný čiar. Ak používtate knižnice LLT.DLL, tak pribudla funkcia na komplexné nahratie parametrov do skenera, čím získavate neobmedzenú možnosť zmeny nastavenia napríklad pre širokú paletu sledovaných výrobkov alebo udalostí.

POZOR: Pre úplnú funkčnosť niektorých nových vlastností je nutné aktualizovať firmwér skenera na verziu v45 a vyššiu. O aktuálny firmwér požiadajte svojho obchodného zástupcu.

Developer Tool 1.0
Nahrádza softwér Developer Demo
Rôzne príklady so zdrojovým kódom
Slúžia najmä pre vývoj softwéru pre verzie COMPACT a HIGH SPEED.
Funkcia »MouseOver« priamo zobrazuje pridruženú funkciu DLL pre jednotlivé parametre skenera

Micro-Epsilon predstavuje dva nové nástroje, ktoré umožňujú kontrolovať nastavenie a samotný prenos dát medzi skenermi SMART a PLC:

UDP Tool 1.0
Kontrola UDP prenosu dát
Jednosmerný prenos meraných dát zo skeneru do PLC
Zaznamenávanie meraných hodnôt aj pri vysokej vzorkovacej frekvencii
Zdrojový kód k dispozíciii

Modbus Tool 1.0
Kontrola prenosu dát cez Modbus protokol
Zaznamenávanie meraných hodnôt
Online riadenie a nastavenie snímača (obojsmerná komunikácia)

Kliknite SEM pre stiahnutie nových softwérových nástrojov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060