optoNCDT 1220: Nový štandard pre priemyselnú automatizáciu

19.03.2019

Laserový triangulačný snímač optoNCDT 1220 určil nový štandard merania polohy a vzdialenosti v priemyselnej automatizácii. Senzor poskytuje vysokú presnosť merania so vzorkovacou frekvenciou 1 kHz. Automatická kompenzácia zabezpečuje prispôsobenie expozície roznym povrchom. Senzor je pripravený na použitie ihneď po pripojení napájania bez potreby ďalšieho nastavenia.
Vďaka malým kompaktným rozmerom je snímač vhodný pre použite v strojoch a prístrojoch. Vďaka atraktívnej cene je senzor predurčený pre OEM projekty. Výstupom je signál 4-20 mA. Typickou oblasťou nasadenia je priemyselná automatizácia, zabudovanie do strojov, 3D tlač a podobne.

Odporúčaná technológia snímačov

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060