Nový firmwér optoNCDT 1420 a 1750

15.10.2019

K dispozícii je nový firmwér pre laserové triangulačné snímače vzdialenosti optoNCDT 1420 a 1750. Obsahuje niekoľko vylepšení a rieši kompatibilitu s vyhodnocovacou jednotkou C-BOX/2A. C-BOX 2A slúži najmä pre časovú synchronizáciu signálov nutnú napríklad pre presné inline meranie hrúbky materiálu dvomi snímačmi umiestnenými proti sebe. Samozrejme, vie zabezpečiť výpočet výslednej hodnoty, trigovanie a pod.

Prehľad inovácií

optoNCDT 1420:

- Podpora jednotky C-Box / 2A pre rýchly prenos a vyhodnotenie signálov
- Zvýšená odolnosť proti externému svetlu
- Japonský jazyk


Kliknite TU pre stiahnutie

optoNCDT 1750:

- Podpora jednotky C-Box / 2A s rýchlym prenosom dát
- Zvýšená odolnosť proti externému svetlu
- Fitler pre šírku peaku
- Nové algoritmy pre vyhodnotenie signálu
- upravené texty nápovedy


Kliknite TU pre stiahnutie

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060