Měření vzduchové mezery ve velkých elektromotorech

V případě velmi velkých elektromotorů (o průměru více než 10 m) je z důvodů nákladové efektivity a energetické účinnosti důležité znát radiální házení rotoru vůči statoru. Tyto elektromotory se používají k drcení hornin při výrobě cementu nebo v důlní těžbě. V důsledku nevyváženosti během provozu se rotor může dotýkat statoru, což by mohlo být příčinou rozsáhlých škod. Z tohoto důvodu jsou používány snímače, které během provozu motoru měří vzdálenost mezi statorem a rotorem a monitorují tzv. rotorovou mezeru. K tomuto měření se používají kapacitní snímače s měřicím rozsahem přibližně 30 mm.

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060