Kovovýroba a obrábění

3D measurement of components prior to plasma cutting

In order to process these huge domes quickly, fully automatically and at extreme precision, it is necessary to determine their shape and exact position within the production line. As the pure CAD data of the dome often differs by several centimeters from the actual dimensions, the 3D profile of the covers is measured before processing using scanCONTROL 2900 laser scanners. The exact dimensions are then determined from the 2D data generated by the scanner which is connected to a 6D scanner position system. The scanning process is performed at high speeds up to 60 m/min. Therefore, a reliable hardware trigger is required to obtain the real shape of the target.

Its compact design, integrated electronics and speed make the MicroEpsilon laser scanner suitable for inline integration. In addition, high performance scanners achieve a high repeatability of 50 µm/m even with different reflective properties of the metallic test objects.

Bending/smoothness of aluminium cast covers

After AL covers have been cast and prior to milling of the sealing surface the covers must be manually straightened and sorted into OK/NOK. This operation takes place in a rough environment (casting bay). The measuring technique that was used earlier (probes) are subject to a high degree of wear and had to be replaced in regular intervals. In order to minimise spare parts costs the customers have decided in favour of the non- contacting and non-wearing eddy-current measuring system. What is of special importance for the success of this measuring method is the fact that eddyNCDT eddy-current sensors, due to the possibility of 3-point-linearisation, supply reliable measuring values even with complex target geometries.

Odporúčaná technológia snímačov

eddyNCDT 3300

Monitoring mold deformations in aluminum die-casting

Monitoring tool deformation using inductive sensors based on eddy current enables high product quality combined with improved tool life and reduced rework. Usually, three to four eddyNCDT 3005 eddy current systems are used to ensure consistent gap monitoring.

A system consists of a compact and robust controller, which together with the cable and sensor form a solid unit. The integrated system design increases robustness and resistance to external factors, making the system insensitive to harsh industrial environments with high temperatures, dust, dirt or pressure, and delivers accurate results regardless of the environment. Due to the compactness of the eddyNCDT 3005 system, subsequent integration into an existing machine is possible at any time.

Monitoring metal sheet infeed during the pressing process

The measurement of the distortion is carried out using several optoNCDT 1420 laser triangulation sensors, which are placed around the metal sheet, either in the tool or on the side of the tool. The arrangement is chosen in such a way that the laser beam measures on the edges of the sheet, which is between the top and bottom of the tool. Due to the extremely small measurement spot size, the laser is therefore able to measure extremely small gaps between the two tool parts of less than one millimeter.

The measured values are transmitted via analog or digitally to the controller. They allow a conclusion to be drawn on how much material has flowed. This enables, for example, the pressing force to be controlled
during the ongoing process, reducing waste, material consumption, downtime and costs.

Micro-Epsilon laser triangulation sensors are rugged and can withstand high mechanical loads such as vibration and shock

Průměr návinů

Za účelem přepravy jsou metalurgické produkty ve formě válcovaných pásů navíjeny do rolí. Při rozvíjení rolí k dalšímu zpracování je důležité vědět, kolik materiálu již bylo odvinuto. Snadné řešení v takové situaci nabízí optický snímač vzdálenosti optoNCDT ILR, který kontinuálně měří povrch návinu a zaznamenává jeho průměr. Průměr role se zmenšuje při odvíjení, které je měřeno na základě rostoucí vzdálenosti od povrchu role ke snímači. Délku materiálu lze na základě tloušťky role vypočítat pomocí speciálních algoritmů.

Odporúčaná technológia snímačov

Laserové diaľkomery

Měření odvinutého množství materiálu z cívky

Metalurgické produkty jsou ve formě válcovaných pásů navíjeny za účelem přepravy do rolí. Při rozvíjení rolí k dalšímu zpracování je důležité vědět, kolik materiálu již bylo odvinuto. Snadné řešení v takové situaci nabízí optický snímač vzdálenosti optoNCDT ILR, který nepřetržitě měří vzdálenost od povrchu role k jejímu středu. Role se v důsledku odvíjení ztenčuje, přičemž tento úbytek tloušťky je měřen podle rostoucí vzdálenosti od povrchu role ke snímači. Délku materiálu lze na základě tloušťky role vypočítat pomocí speciálních algoritmů.

Odporúčaná technológia snímačov

Laserové diaľkomery

Měření a kontrola svárů po laserovém svařování

Plně automatické svařovací jednotky se nacházejí v mnoha průmyslových oblastech. Kontrola kvality ve formě kontroly je 100% nezbytná pro dosažení svarů bez závad. Snímače laserového profilu Micro-Epsilon sledují svařovací švy a okamžitě zjišťují závady a úplnost profilu šířky a výšky svaru.

Odporúčaná technológia snímačov

Laserové skenery profilu

Dvojitá detekce před lisováním

Předtím, než jsou tvarované listy přiváděny do lisu, se používají laserové optické snímače, které umožňují detekci dvojitého listu. Dva senzory jsou namontovány nad a pod nekonečnými listy a poskytují hodnotu tloušťky nezávisle na přesné poloze listů.

Měření tloušťky kovových pásů

Při měření tloušťky kovových pásů mají optické metody založené na laserové triangulaci řadu výhod ve srovnání s jinými metodami. Měří se bez kontaktu a tudíž bez opotřebení. Navíc nezávisle na stavu materiálu je možné provést přesné geometrické měření ve vztahu k povrchu pásky. Micro-Epsilon nabízí robustní měřicí systémy jako C-rámy a O-rámy, které fungují nezávisle na slitině.

Měření barvy pásů zinku ve výrobě

Na vysoce kvalitních pásech a deskách z titanzinku je ve výrobě prováděna speciální povrchová úprava. Zbarvení zinkových produktů tak lze určit již při vlastním výrobním procesu.

Kontrola svařovaných spojů na potrubí

Dokonalý svar je základním předpokladem těsnosti trubek. Během spirálovitého svařování se proto k vyrovnání svařovaných hran používají laserové skenery scanCONTROL, které přispívají k podstatně vyšší spolehlivosti svařování. Velkou výhodou při tomto použití je odstup 600 mm a ochranné pouzdro snímače.

Odporúčaná technológia snímačov

Laserové skenery profilu

Určení vnitřního průměru potrubí

Důležitým kritériem z hlediska kvality nebo opotřebování trubek v průmyslových aplikacích je rozměrová stabilita jejich vnitřního průměru v celé délce trubek. V případě vysokých požadavků na přesnost musí být zajištěn rychlý a spolehlivý sběr dat, protože například měření opotřebování musí být v chemickém průmyslu prováděno na již instalovaném potrubí, což vyžaduje odstávku systému. Dva páry snímačů dokáží v jednom kroku měření snímat dvě stopy odsazené o 90°.

Měření šířky při stříhání kovových pásů

Během výroby kovových pásů je často nutné výrobky po procesu válcování zkrátit na požadovanou velikost, k čemuž se používají elektrické nůžky. Správná vzdálenost je určena diferenčním měřením pomocí laserových snímačů Micro-Epsilon, takže požadované rozměry již nemusí být kontrolovány manuálně, jak tomu bylo dříve. K těmto měřením se používají dva snímače optoNCDT.

Monitorování svarů v rámci kontrol potrubí

Vadné svary bývají častou příčinou netěsnosti potrubí. Po svařování jsou proto svary z vnější strany kontrolovány pomocí profilového skeneru scanCONTROL umístěného na zkušebním zařízení na potrubí. Po manuálním nastavení skener automaticky kontroluje svarový spoj a současně se sám dokáže vystředit na potrubí.

Vysoce přesné měření potrubí

Ve speciálním zařízení je náhodným výběrem vzorků testována přesnost potrubí, armatur a hrdel trubek. Při tomto testování se snímače řady optoNCDT 1700 otáčejí na desce. Při měření je laserový paprsek nastavitelným zrcadlem odkloněn o 90°. Systém pomocí diferenciální metody generuje detailní profil tloušťky měřeného předmětu.

Odporúčaná technológia snímačov

optoNCDT Laser Sensoren

Rozměry hliníkových disků

Při výrobě hliníkových disků je vyžadována maximální kvalita umožňující jejich nezbytnou jízdní stabilitu. K tomuto účelu jsou místo hmatových metod používány laserové skenery řady scanCONTROL od společnosti Micro Epsilon. Tyto snímače na zkušebním zařízení monitorují všechny případné geometrické vady disků, čímž je zaručena 100% kontrola kvality.

Odporúčaná technológia snímačov

Laserové skenery profilu

Měření vzdálenosti mezi válci

Kritickým rozměrem při procesech válcování kovů, plastů a dalších materiálů je vzdálenost válců od sebe a vzdálenost od válce k nosné ploše. V případě citlivých procesů a vysokých nároků na přesnost musí být tato vzdálenost nepřetržitě kontrolována, aby byla zajištěna maximální kvalita výroby. K tomuto účelu jsou vhodné kontaktní induktivní a bezkontaktní metody měření. V případě kontaktních metod je snímač přichycen k vnější straně vedení válce. Změna mezery se přenáší na plunžr, přičemž změna polohy plunžru je měřena induktivním snímačem. V případě bezkontaktní metody se válec nachází mezi vysílačem a přijímačem optického mikrometru. Vyzařovaná světelná clona je částečně zakryta válcem. Zbytek světla prochází mezerou k přijímači. Mezeru lze vypočítat na základě měření množství světla.

Odporúčaná technológia snímačov

Optické mikrometre na meranie priemeru a pozície

Hrana návinu

Za účelem přepravy jsou válcované plechy ve výrobě navíjeny do rolí. Těsně před navíjením a také po jeho dokončení je důležité zkontrolovat polohu a stav okrajů kovového plechu. K provádění těchto kontrol slouží optické mikrometry optoCONTROL. Pokud se okraj role během navíjení nebo odvíjení nachází v měřicím rozsahu, je možné určit jeho polohu a strukturu. Tato technika zaručuje, že role bude správně navinuta a také to, že při odvíjení je dodávána správná kvalita kovového plechu.

Odporúčaná technológia snímačov

Optické mikrometre na meranie priemeru a pozície

Měření teploty roztaveného kovu

Sledování teploty tekutého kovu je důležité pro udržení odpovídající teploty procesu při odlévání. Infračervená kamera thermoIMAGER TIM M05 nabízí správný spektrální rozsah ( 500 až 540nm), stejně jako kontinuální měřící rozsah od 900 ° C do 2000 ° C. Díky vysoké snímkovací frekvenci 1 kHz a vysokému optickému rozlišení jsou IR snímky zaznamenány rychle a spolehlivě.

Odporúčaná technológia snímačov

Infračervené teplomery a kamery

Měření teploty ve válcovně za tepla

Ve frézovací lince se průběžně měří teplota tváření mezi jednotlivými válci. Micro-Epsilon nekontaktní infračervené pyrometry měří s krátkou dobou odezvy a z bezpečné vzdálenosti. Pro různé kovy a teplotní rozsahy jsou k dispozici IR teplotní senzory a termokamery s různými vlnovými délkami.

Odporúčaná technológia snímačov

Infračervené teplomery a kamery

Měření teploty při popouštění kovu

Během indukčního kalení mohou působit tlaky, které lze tlumit opětovným zahřáním na popouštěcí teplotu. Používány nicméně jsou teploty, které nedosahují hodnot používaných pro kalení. K měření teplot v těchto aplikacích slouží pyrometry od společnosti Micro-Epsilon.

Odporúčaná technológia snímačov

Bezdotykové teplomery s laserovým zameriavačom

Kontrola profilu svarů

Automatické svařovací roboty se často používají ke svařování kovů. Svary, které se nacházejí na viditelných částech, musí splňovat určitá estetická kritéria, např. na nich nesmí být zbytky svarových housenek. Přímo za svařovací hlavou je proto instalován laserový skener, který všechny svary měří a zajišťuje, aby robot v případě potřeby svar opravil.

Měření tloušťky hliníku

Při výrobě hliníkových plechů je důležité znát jejich tloušťku. Bezkontaktní měřicí systém profil plechů měří pomocí kapacitního snímače. Během měření je současně určena také šířka plechu. Díky získaným údajům lze lépe nastavit vrátnou i další válcovací stolice. Systém je zabudován do válcovací stolice, a to přímo před řezacím zařízením. Zde je plech zastaven kvůli řezání, takže vlastní měření nijak nenarušuje výrobní proces.

Odporúčaná technológia snímačov

Inšpekčné systémy na kontrolu kvality in-line

MICRO-EPSILON Czech Republic
Na Libuši 891
39165 Bechyně, Czech Republic
juraj.devecka@micro-epsilon.cz
+421 911 298 922
+420 381 211 060